ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളായ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ ഒരേഒരു പ്രബല സംഘടന KERALA MUNICIPAL & CORPORATION STAFF ASSOCIATION (KMCSA) കെ.എം.സി.എസ്.എ നേതൃസംഗമം - 2018 മേയ് 11, 12 തിയതികളിൽ തൊടുപുഴ റൈഫിള്‍ ക്ലബ്ബില്‍ വച്ച് നടന്നു. കെ.എം.സി.എസ്.എ - *************************
നഗരവീക്ഷണം കെ.എം.സി.എസ്.എ മുഖമാസിക എല്ലാ മാസവും പുറത്തിറങ്ങുന്നു

Friday, April 8, 2016

കെ.എം.സി.എസ്.എ  പോർട്ടിക്കോ മീറ്റിംഗ്  12.4.16  ചൊവ്വ 1 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ വച്ച് നടക്കുന്നു . സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൽ പങ്കെടുക്കുന്നു . എല്ലാ അംഗങ്ങളും  പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു